De opleiding

Rijlessen

Een pakket met praktijklessen voor je rijbewijs b is opgebouwd uit drie fases:

Fase 1: Voertuigbediening en voertuigbeheersing

Fase 2: De kijktechnieken

Fase 3: Vooruitkijken en vooruitdenken


Fase 1: Voertuigbediening en voertuigbeheersing

Om goed door het verkeer te kunnen manoeuvreren is het belangrijk dat je beschikt over een goede technische beheersing van de auto.

Verder is erg belangrijk dat je de technische bediening (sturen, wegrijden, stoppen, schakelen, enz.) uit kunt voeren zonder erbij na te moeten denken.

 

Fase 2: De kijktechnieken

In fase 2 gaan we het “technisch” rijden combineren met de benodigde kijktechnieken. We gaan dus eigenlijk van “technisch” rijden naar “veilig” rijden.

Voor de meeste leerlingen is dit de moeilijkste fase!

 

Fase 3: Vooruitkijken en vooruitdenken

In deze fase ligt de nadruk op vooruitkijken en vooruitdenken.

Om een veilige, sociale en zelfstandige automobilist te worden moet je niet alleen je eigen fouten kunnen oplossen maar ook direct kunnen reageren op die van je medeweggebruiker.

Verder leer je in deze fase:

• Zelfstandig route rijden

• Rijden met navigatie

Voorbereiding

Je bereidt je het beste voor op je theorie-examen als je een theorielessen volgt bij onze rijschool in Den Haag. Met een goede theorieopleiding bij Rijschool De Rijk slaag je sneller voor je theorie-examen. Maar ook, en misschien wel belangrijker: je wordt er een betere verkeersdeelnemer van. Je kunt bij ons klassikale theorielessen volgen maar het is ook mogelijk om te kiezen voor een individuele theoriecursus. Informeer bij ons naar de mogelijkheden voor theorielessen in het Engels of in het Russisch.

Wil je liever zelf aan de slag, dan kun je natuurlijk ook bij ons terecht voor de benodigde boeken en en andere materialen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de praktijklessen bij onze rijschool in Den Haag of maak gelijk een afspraak voor een intakeles.

Bij Rijschool De Rijk kun je terecht voor rijlessen in een automaat of in een schakelauto.

Theorie-examen

Je kunt je theorie-examen al halen vanaf 16 jaar.  Wij adviseren je graag over de planning van je theorie- en van je praktijkexamen. Natuurlijk kun je bij Rijschool De Rijk ook terecht voor theorielessen. Het theoriecertificaat is 18 maanden geldig.

Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Dit examen kan worden gevolgd in het Nederlands of in het Engels. Je moet ongeveer een kwartier voor aanvang van het examen aanwezig zijn.

Het examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, vragen waar je zelf een getal in moet vullen en vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning).

Het theorie-examen bestaat uit twee onderdelen:

• 25 vragen over gevaarherkenning

• 40 vragen over verkeersregels en verkeersinzicht

Je krijgt dus 65 vragen en in totaal 45 minuten voor het theorie-examen. Voor de gevaarherkenningsvragen heb je per vraag 8 seconden de tijd en dien je minimaal 13 van de 25 vragen correct beantwoorden. Van verkeersregels en verkeersinzicht dien je 35 van de in totaal 40 vragen correct beantwoorden.


Gevaarherkenning

De vragen over gevaarherkenning beantwoord je door aan te geven wat je in bijvoorbeeld onderstaande situatie zou doen:

 

Gevaarherkenning

• remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen)

• gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze);

• of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).

Voor elke vraag heb je 8 seconden de tijd om te antwoorden. Dat lijkt kort, maar in het echte verkeer moet je vaak nog veel sneller beslissen wat je doet!

 

Verkeersregels

Natuurlijk moet je weten wat de regels in het verkeer zijn om de borden en andere tekens in het verkeer te begrijpen. Je kennis van de verkeersregels wordt in dit onderdeel getoetst.

 

Verkeersinzicht

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen.

Op de website van het CBR kun je meer informatie vinden over praktische zaken met betrekking tot het theorie-examen. Natuurlijk helpen wij bij Rijschool De Rijk je graag bij vragen over theorielessen of het theorie-examen.

Bij Rijschool De Rijk in Den Haag kun je terecht voor het complete pakket. Volg bij ons een klassikale of individuele theoriecursus. Neem contact met ons op voor informatie over de theoriecursus of autorijles in een automaat of schakelauto.

De Toets

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook getoetst wordt zoals je beheersing van de auto, kijkgedrag, rijden op kruispunten en rotondes en bijzondere verrichtingen. Zelfreflectie ook een onderdeel van de tussentijdse toets. Je vult vooraf het formulier Zelfreflectie in dat je meeneemt naar de toets. De toets duurt even lang als een echt examen. Voor de auto en auto met aanhanger is dat 55 minuten. Je instructeur rijdt mee.

Voordelen tussentijdse toets

  • De tussentijdse toets is zeer geschikt voor leerlingen die alvast willen wennen aan de examensituatie.
  • Nervositeit wordt bij veel leerlingen weggenomen.
  • Je kunt tips krijgen van de examinator van het CBR.
  • Je kunt vrijstelling verdienen voor je bijzondere verrichtingen voor je “echte” examen.

Advies

Na afloop van de toets kan je instructeur een adviesformulier voor je uitdraaien. Op het formulier heeft de examinator per onderdeel advies uitgebracht. Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken.

Zorg dat je het adviesformulier bij je hebt als je op examen gaat. Dit is vooral belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen. Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

Bij Rijschool De Rijk word je opgeleid tot een zelfverzekerde weggebruiker. Neem contact met ons op voor het inplannen van een intakeles of meer informatie over onze theoriecursus en autorijlessen in een automaat of schakelauto.

Het rijexamen

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. Je kunt je instructeur vragen om mee te rijden en bij het eindgesprek aanwezig te zijn. Dan leer je des te meer van het examen. Soms kan de rij-instructeur uiteindelijk niet mee omdat bijvoorbeeld een examinator in opleiding voorrang krijgt.

 

Vooraf

In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt.

Na controle van je identiteitsbewijs en je theoriecertificaat overhandig je het gesloten formulier zelfreflectie. Op dat formulier heb je vóór het examen je sterke en minder sterke punten in het verkeer gezet. Dit formulier wordt na de examenuitslag met je besproken.

Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter.

Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto.

 

De rit

Dan begint de rit. De examinator let onder meer op je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt je op zeven examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere manoeuvres.

In het vernieuwde rijexamen rijd je een gedeelte van het examen –zo’n tien tot vijftien minuten– zelfstandig naar een bepaalde bestemming.

Als je voor dit praktijkexamen tijdens de een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere manoeuvres, dan wordt dit onderdeel overgeslagen. (De vrijstelling geldt altijd alleen voor het eerstvolgende examen na je tussentijdse toets).

 

Fouten

Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.

 

Geslaagd

Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag.

Als je bent geslaagd, bespreekt de examinator het zelfreflectieformulier met je en wordt je Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB). De gemeenten en het CBR kunnen dit register raadplegen om vast te stellen of je bent geslaagd voor het examen. De registratie van de Verklaring van rijvaardigheid is drie jaar geldig, de registratie van de Verklaring van geschiktheid een jaar.

 

Gezakt

Wanneer je bent gezakt, licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier met deze punten kan je rij-instructeur achteraf voor je uitdraaien. Het is verstandig deze punten te bespreken met je instructeur in verband met vervolglessen.

Daarna bespreekt de examinator het formulier Zelfreflectie met je. Wanneer jouw antwoorden op het zelfreflectieformulier verschillen van de bevindingen van de examinator, is het verstandig dit ook met je instructeur te bespreken.

Wanneer je voor Rijschool De Rijk kiest, kies je voor een kleinschalige en betrouwbare rijschool. Neem contact met ons op voor het inplannen van een intakeles of meer informatie over onze theoriecursus en praktijklessen in een automaat of schakelauto.

Theorie examen

Tussentijdse toets

Faalangst rijexamen

Praktijkexamen

Zeven tips van de examinator

Hulp nodig?